باتری 60 آمپر اوربیتال پریمیوم

قیمت ثبت شده با احتساب دریافت باتری کهنه هم آمپر است.

مشخصات باتری 60 آمپر پایه کوتاه پرمیوم :

  • قالب: L2
  • جنس بدنه: رزین پلی پروپیلن
  • گارانتی: 18 ماه + 5 ماه مازاد

تلفن تماس: 95 58 86 88 – 021

خرید باتری 60 آمپر اوربیتال پریمیوم

شارژ باتری 60 آمپر اوربیتال پریمیوم شما باید به طور مرتب چک شود و در صورت نیاز به شارژ مجدد، در اولین فرصت این کار انجام شود تا با مشکلات بزرگ تر مواجه نشوید. برای چک کردن میزان شارژ باتری ، باید از میزان ولتاژ آن آگاه باشید. برای این که ولتاژ یک باتری را اندازه گیری کنید، باید زمانی که خودرو خاموش است از مولتی متر استفاده کنید. یک باتری سالم باید 12.4 ولت، ولتاژ تولید کند. اگر ولتاژ باتری کمتر از این مقدار باشد، به این معناست که شارژ باتری تخلیه شده است. اگر باتری ماشین شما فرسوده شده باشد باید در اولین فرصت تعویض باتری خودرو را انجام دهید. باتری های فرسوده معمولا شارژ پذیری ندارند.

شارژ باتری 60 آمپر اوربیتال پریمیوم شما باید به طور مرتب چک شود و در صورت نیاز به شارژ مجدد، در اولین فرصت این کار انجام شود تا با مشکلات بزرگ تر مواجه نشوید. برای چک کردن میزان شارژ باتری ، باید از میزان ولتاژ آن آگاه باشید. برای این که ولتاژ یک باتری را اندازه گیری کنید، باید زمانی که خودرو خاموش است از مولتی متر استفاده کنید. یک باتری سالم باید 12.4 ولت، ولتاژ تولید کند. اگر ولتاژ باتری کمتر از این مقدار باشد، به این معناست که شارژ باتری تخلیه شده است. اگر باتری ماشین شما فرسوده شده باشد باید در اولین فرصت تعویض باتری خودرو را انجام دهید. باتری های فرسوده معمولا شارژ پذیری ندارند.

95 58 86 88 – 021

قیمت باتری 60 آمپر پریمیوم

95 58 86 88 – 021

 

تست باتری 60 آمپر اوربیتال پریمیوم

شارژ باتری 60 آمپر اوربیتال پریمیوم شما باید به طور مرتب چک شود و در صورت نیاز به شارژ مجدد، در اولین فرصت این کار انجام شود تا با مشکلات بزرگ تر مواجه نشوید. برای چک کردن میزان شارژ باتری ، باید از میزان ولتاژ آن آگاه باشید. برای این که ولتاژ یک باتری را اندازه گیری کنید، باید زمانی که خودرو خاموش است از مولتی متر استفاده کنید. یک باتری سالم باید 12.4 ولت، ولتاژ تولید کند. اگر ولتاژ باتری کمتر از این مقدار باشد، به این معناست که شارژ باتری تخلیه شده است. اگر باتری ماشین شما فرسوده شده باشد باید در اولین فرصت تعویض باتری خودرو را انجام دهید. باتری های فرسوده معمولا شارژ پذیری ندارند.

محصولات مرتبط : باتری 66 آمپر اوربیتال پریمیوم

95 58 86 88 – 021