باتری 60 آمپر پایه بلند اوربیتال پریمیوم

۱,۰۵۵,۰۰۰ تومان

خرید باتری 60 آمپر پایه بلند اوربیتال پریمیوم

قیمت باتری 60 آمپر پایه بلند پریمیوم

 

سولفاته شدن باتری 60 آمپر پایه بلند اوربیتال پریمیوم

سولفاتاسیون شامل تشکیل کریستال های سولفات سرب در سطح صفحات باتری 60 آمپر پایه بلند اوربیتال پریمیوم شما است. در سطوح کوچک، این کریستال ها هیچ تهدید جدی ایجاد نمی کنند. اما همانطور که رسوبات به تدریج بزرگتر می شوند، به طور موثری انجام واکنش های شیمیایی داخل باتری شما را کاهش می دهند. در نتیجه، عملکرد و طول عمر باتری شما به سرعت کاهش می یابد. یک باتری اوربیتال پریمیوم که از سولفاته شدن رنج می برد، کاهش قابل توجهی در توانایی راه اندازی خودرو از خود نشان می دهد و احتمالا شما متوجه می شوید که باتری شما هنگام راه‌اندازی خودرو دچار مشکل می‌شود.

محصولات مرتبط : باتری 66 آمپر اوربیتال پریمیوم

95 58 86 88 – 021