باتری 60 آمپر اوربیتال EFB

۱,۱۷۵,۰۰۰ تومان

خرید باتری 60 آمپر اوربیتال EFB

 

قیمت باتری 60 آمپر EFB

 

95 58 86 88 – 021

 

نحوه تشکیل سولفاته در باتری 60 آمپر اوربیتال EFB

ساختار باتری 60 آمپر اوربیتال EFB شما به گونه ای است که با انجام واکنش های شیمیایی، انرژی مورد نیاز ماشین را فراهم می سازد. طی انجام واکنش های شیمیایی، سولفات ایجاد می شود، که راهی برای جلوگیری از آن وجود ندارد، اما شما باید با انجام بازدید های دوره ای متوجه تشکیل سولفات بر روی سطح باتری خود شوید و آن را با استفاده از مقداری آب جوش تمیز کنید، سپس با مالیدن مقداری گیریس بر سرباتری ها، از سرعت تشکیل بلور های سولفات باتری خودرو خود، بکاهید. توجه داشته باشید، اگر از زمان نصب باتری بر روی خودرو شما بیش از دو سال گذشته باشد، دیگر تمیز کردن سولفات ها تاثیر مثبتی ندارد، زیرا باتری دارای طول عمر حدود 2 تا 3 سال است و شما باید آن را تعویض کنید؛ تمیز کردن سولفات ها زمانی بر عملکرد باتری تاثیر مثبت دارد که کمتر از دو سال از طول عمر باتری گذشته باشد.

محصولات مرتبط :باتری 50 آمپر اوربیتال EFB

95 58 86 88 – 021